POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJE

 1. Administrator – Estetify spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-702) przy ulicy Głogowskiej 31 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851138; NIP: 7792517135, REGON: 38657974200000.
 2. Serwis – strona www.estetify.pl lub aplikacja Estetify.
 3. Salon – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca Konto w Serwisie, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu, w szczególności Salon.
 5. Personel – pracownicy Salonu.
 6. Klient/Klienci – klienci korzystający z usług Salonów.
 7. Dane Salonu – nazwa, adres, NIP, adres e-mail, nr telefonu zamieszczone przez Salon w Serwisie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Estetify spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-702) przy ulicy Głogowskiej 31/33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851138; NIP: 7792517135, REGON: 38657974200000.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w zakresie postanowień niniejszej Polityki prywatności, a Użytkowników zobowiązuje do zaznajomienia się z jej treścią.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przekazane przez Użytkownika dane były bezpieczne.
 4. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności oraz Polityki cookie prosimy o kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: info@estetify.pl.
 5. W razie zaangażowania zewnętrznych dostawców w proces przetwarzania danych osobowych Administrator zapewnia, że świadomie dobiera podmioty zewnętrzne, z którymi współpracuje w zakresie świadczonych przez siebie usług.
 6. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkowników nie będą udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

DANE OSOBOWE

 1. Rejestrując się w Serwisie, zarówno poprzez użycie przycisku „Kontynuuj z Google” albo wypełnienie formularza zgłoszeniowego Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe.

 2. Administrator przetwarza dane o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

  • gromadzenie danych dobrowolnie wprowadzonych przez Użytkowników w formularzach udostępnionych przez Administratora w Serwisie;
  • zapisywanie plików cookie na urządzeniach końcowych Użytkowników, w toku poruszania się przez nich po Serwisie;
  • gromadzenie adresów IP urządzeń końcowych Użytkowników, pozyskanych w ramach poruszania się przez Użytkowników po Serwisie.
 3. Salon udostępnia Administratorowi, w celu realizacji przez niego Usług, dane w postaci: imion, nazwisk, adresów e-mail, numerów telefonów Klientów i Personelu oraz zdjęć Personelu.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług ograniczy albo uniemożliwi ich świadczenie.

 5. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych na Koncie Użytkownika.

 6. Pozyskane przez Administratora dane mogą być przetwarzane w następujących celach i zakresie:

CelDanePodstawa prawna
Rejestracja i zarządzanie Kontem
 • dane Salonu

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy)

Świadczenie Usług, wykonywanie Umowy
 • imiona i nazwiska Personelu
 • imiona i nazwiska Klientów
 • adresy e-mail Personelu
 • adresy e-mail Klientów
 • nr telefonu Personelu
 • nr telefonu Klientów
 • zdjęcia Personelu

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy)

Obsługa poczty
 • adres e-mail Salonu

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Realizacja reklamacji
 • dane Salonu

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy)

Zabezpieczenie informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów
 • dane Salonu
 • imiona i nazwiska Personelu
 • imiona i nazwiska Klientów
 • adresy e-mail Personelu
 • adresy e-mail Klientów
 • nr telefonu Personelu
 • nr telefonu Klientów
 • zdjęcia Personelu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Wykorzystanie cookie na stronie
 • adres IP

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Analiza ruchu sieciowego, zapewnienie bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb Użytkownika
 • adres IP

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Analiza ruchu sieciowego, zapewnienie bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb Użytkownika
 • adres IP
 • nazwa domeny
 • typ przeglądarki internetowej
 • typ systemu operacyjnego

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Analiza danych w celach marketingowych
 • adres IP

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

PODMIOTY TRZECIE

 1. Administrator wskazuje, że korzysta z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych zobowiązują się stosować środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, jakie wymagane są przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Administrator informuje, że do podmiotów, którym powierza przetwarzanie danych osobowych należą: a. Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl, b. Facebook – https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation, c. OVH sp. z o.o. - https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/, d. DigitalOcean – https://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy/, e. Fakturownia Sp. z o.o. - https://fakturownia.pl/rodo, f. Infakt Sp. z o.o. - https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci/, g. Stripe - https://stripe.com/en-pl/privacy h. Mailchimp - https://mailchimp.com/legal/privacy/, i. EmailLabs – https://emaillabs.io/polityka-prywatnosci/.

Zamieszczone powyżej linki odsyłają do stron internetowych zawierających politykę prywatności przyjętą przez poszczególne podmioty. Administrator zaleca Użytkownikom zapoznanie się z ich treścią polityk prywatności lub regulaminów tych stron. 3. Administrator oświadcza, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jednocześnie samodzielnie wykonuje wszelkie obowiązki wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych. 4. Administrator wskazuje, że z uwagi na prawnie uzasadniony interes (marketing) korzysta z technologii umożliwiających monitorowanie działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie: a. Piksel Facebooka – narzędzie analityczne służące do zarządzania reklamami na Facebooku na podstawie działań podejmowanych przez Użytkowników. Informacje zebrane w ten sposób mogą być łączone przez Facebooka z informacjami o Użytkownikach, pozyskanymi na portalu społecznościowym; b. Kod śledzenia Google Analytics – narzędzie analityczne umożliwiające gromadzenie informacji na temat ruchu odbywającego się w Serwisie oraz prowadzenia analizy statystyk Serwisu, wykorzystujące w tym celu własne pliki cookies. 5. W związku z korzystaniem przez Administratora z usług świadczonych przez Facebook, Google, dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 1. Administrator Serwisu zbiera informacje o Użytkownikach przy użyciu plików cookie.
 2. Pliki cookie są danymi informatycznymi, stanowiącymi w szczególności małe pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, umożliwiające korzystanie ze stron internetowych.
 3. W ramach Serwisu stosowane są własne pliki cookie (first party cookie) odpowiadające za prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Administratora oraz zewnętrzne pliki cookie (third party cookie) używane przez podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator.
 4. W ramach Serwisu wykorzystywane są poniższe rodzaje plików cookies: a. niezbędne – zapewniające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, w tym m.in. wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b. służące do zapewnienia bezpieczeństwa – dające sposobność do wykrycia nadużyć występujących podczas uwierzytelniania w ramach Serwisu; c. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d. funkcjonalne – zapisujące wybrane przez Użytkownika ustawienia; e. reklamowe – mające na celu prezentowanie Użytkownikom treści reklamowych, które w większym stopniu odpowiadają ich zainteresowaniom.
 5. Z uwagi na to, że przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie pozwalają na przechowywanie plików cookie na urządzeniach końcowych Użytkowników, Administrator informuje, że Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień obsługiwanej przez niego przeglądarki internetowej w zakresie plików cookie.

ODSYŁACZE DO SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Na stronie internetowej Administratora zamieszczone są wtyczki do serwisów społecznościowych. Administrator zaleca Użytkownikom zapoznanie się z treścią polityk prywatności lub regulaminów tych stron.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Użytkownik ma prawo:
  • żądać od Administratora wglądu do jego danych, a także otrzymania ich kopii;
  • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych – w zakresie sprostowania danych wówczas, gdy Użytkownik zauważy, że są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  • żądać od Administratora usunięcia jego danych (prawo do bycia zapomnianym).
 3. Użytkownik posiada prawo zgłoszenia do Administratora żądania wglądu, zmiany, sprostowania i usunięcia jego danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie polityki ochrony prywatności przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki do innych stron internetowych) zamieszczane w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2023 r.