Wymogi sanitarne dla salonu kosmetycznego – czego wymaga sanepid?

Salony kosmetyczne oraz inne firmy działające w branży beauty muszą spełniać wymogi sanitarne przewidziane przepisami prawa. O czym należy pamiętać przy urządzaniu gabinetu oraz w trakcie codziennej pracy? Oto najważniejsze kwestie!

Jakie wymogi sanitarne musi spełnić salon kosmetyczny?

Przez długi czas wymagania sanitarne określały przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

Obecnie jednak nie jest ono już obwiązujące, a o głównych wymogach decydują lokalne sanepidy. Warto jednak zapoznać się z zapisami nieaktualnego już rozporządzenia, ponieważ znajduje się tam wiele pomocnych informacji.

Trwają też prace nad nowymi przepisami w tym zakresie, a projekt można znaleźć online.

Dodatkowo zastosowanie przy prowadzeniu salonu kosmetycznego mają inne przepisy, w tym:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Salon kosmetyczny – podstawowe wymogi sanitarne

Nadzór nad salonami kosmetycznymi oraz innymi salonami w branży beauty prowadzi Państwowa Inspekcja Sanitarna. Z kolei bieżący i interwencyjny nadzór to zadania powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, czyli sanepidów.

Żeby prowadzić salon kosmetyczny bezpiecznie i zgodnie z prawem, konieczne jest spełnienie określonych wymogów sanitarnych.

Gdy chodzi o wymogi sanepidu salon kosmetyczny powinien spełnić poniższe warunki:

 • Salon musi znajdować się w wyodrębnionej części budynku lub lokalu albo w osobnym budynku,
 • Wejście prowadzące do salonu powinno być wyodrębnioną częścią budynku, przy czym może być wspólne dla wszystkich użytkowników,
 • W salonie powinny znaleźć się wydzielone pomieszczenia: pomieszczenie usługowe, poczekalnia albo wydzielone miejsce z wieszakiem na odzież, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie higienicznosanitarne,
 • W salonie powinny znajdować się instalacja wodna z ciepłą i zimną wodą oraz instalacja kanalizacyjna, wentylacyjna, ogrzewanie,
 • Ściany przy umywalkach i zlewach powinny być pokryte materiałem nienasiąkliwym do wysokości minimum 1,6 m,
 • Gdy w salonie używane są kosmetyki powodujące zewnętrzne zanieczyszczenie ciała, należy wydzielić w nim łazienkę z natryskiem,
 • Pracownicy salonu powinni przestrzegać zasad higieny osobistej, nosić czyste ubrania ochronne, używać środków ochrony indywidualnej,
 • Należy korzystać ze środków higienicznych jak jednorazowe podkłady, czyste ręczniki dla klientów,
 • W salonie należy utrzymywać w należytym stanie higieniczno-sanitarnym narzędzia oraz sprzęt poprzez mycie i dezynfekowanie, natomiast narzędzia wielorazowe i używane przy zabiegach powodujących naruszenie ciągłości tkanek ludzkich wymagają sterylizacji na Stanowisku Sterylizacji Gabinetowej,
 • Każdy salon powinien posiadać apteczkę pierwszej pomocy.

Według instytucji jak sanepid salon kosmetyczny musi zatem spełnić szereg warunków, by prowadzić działalność z naciskiem na higienę i bezpieczeństwo.

Meble do salonu kosmetycznego

Jeśli chodzi o wymagania sanepid salon kosmetyczny musi być wyposażony w odpowiednie meble, w tym meble do zabiegów, poczekalni.

Meble przeznaczone do salonu powinny być przystosowane do prowadzenia higienicznych zabiegów oraz łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji. Jest to ważne szczególnie w przypadku foteli kosmetycznych i leżanek kosmetycznych. Najczęściej wykorzystuje się meble obijane eko-skórą, która jest łatwa do utrzymania w czystości.

Inne umeblowanie, w tym biurka, szafy, regały, mogą być wykonane z różnych materiałów, ale również powinny być łatwe w czyszczeniu, na przykład sprawdzą się lakierowane płyty meblowe, metal, szkło.

Czy należy zgłosić salon kosmetyczny do sanepidu?

Aktualnie nie ma już potrzeby zgłaszania rozpoczęcia działalności salonu kosmetycznego do sanepidu.

Jest to tylko konieczne w określonych sytuacjach, na przykład przy zmianie sposobu użytkowania lokalu, odstępstwach od warunków technicznych, przy potrzebie uzyskania pozwolenia na budowę lokalu.

Istnieje możliwość konsultacji projektu salonu z sanepidem pod względem wymogów higienicznych i sanitarnych, by mieć pewność, że spełnia on przewidziane przez tę instytucję wymogi.

Kontrola sanepidu w salonie kosmetycznym

W każdym salonie sanepid może przeprowadzić kontrolę, która będzie badała panujące w nim warunki sanitarne. Kontrola ta może być zapowiedziana lub przeprowadzona bez zapowiedzi.

Prowadzona przez sanepid kontrola w salonie kosmetycznym obejmuje ocenę:

 • Dokumentacji związanej z obiektem jak przeglądy instalacji, odbiory odpadów,
 • Zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie,
 • Warunków higienicznych i sanitarnych,
 • Realizowanych w salonie procedur,
 • Książki sterylizacji,
 • Kart charakterystyki, atestów, certyfikatów produktów używanych w salonie.

Przy otwieraniu i prowadzeniu salonu kosmetycznego warto więc pamiętać o tym, że musi spełniać on określone wymagania sanitarne, co ma kluczowe znaczenie dla BHP pracowników oraz dla bezpieczeństwa i zadowolenia klientów.